Dnes je sobota, 03.december 2022, meniny má: Oldrich
Čas čítania
5 minutes
Zatiaľ prečítané

Cestovný semafor: režim na hraniciach platný od pondelka 14. júna 2021

jún 11, 2021 - 18:25
Účinnosť vyhlášky: od 14. júna 2021, týka sa osôb, ktoré vstupujú na územie SR po 6:00 - pre ľudí, ktorí prídu pred týmto termínom platí doterajšia vyhláška.
Foto: 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR upravuje režim na hraniciach v súlade s podmienkami aktualizovaného systému pre epidemiologickú kontrolu hraníc počas pandémie COVID-19 (cestovný semafor), ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky na rokovaní 9.6.2021. Okrem iného pribudli výnimky z domácej karantény po príchode zo zelených krajín: po novom nie je potrebné sa testovať iba na území Slovenska, osoba môže prísť už s negatívnym testom (podrobnosti nižšie).

199779542_1496451180704029_8241431756249275424_n.png

nová definícia zaočkovanej osoby
Foto: 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Kľúčovou zmenou vo vyhláške k hraniciam, ale aj v aktualizovaniej vyhláške k organizácii hromadných podujatí a režimu prevádzok, je nová definícia zaočkovanej osoby.

SYSTÉM CESTOVNÉHO SEMAFORU

Vyhláška upravuje karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce z krajiny v zelenom, červenom a čiernom systéme.

 • Zelené krajiny: krajiny s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou
 • Červené krajiny: krajiny s nepriaznivou či rýchlo sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez prítomnosti nebezpečných variantov pandemického vírusu
 • Čierne krajiny: krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami.

Zoznam krajín podľa cestovného semaforu bude odborníkmi prehodnocovaný minimálne každé dva týždne, v prípade potreby aj skôr.

PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD ZO ZELENÝCH KRAJÍN

 • Platia pre ľudí, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak okrem nich v tomto období navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupujú podľa pravidiel pre “horšiu” krajinu.
 • Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid
 • Pre osoby, ktoré nespadajú do výnimiek (sú vymenované nižšie), sa nariaďuje povinná karanténa, ktorá sa skončí:
  • Bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa
  • Obdržaním negatívneho výsledku antigénového alebo RT-PCR testu, ktorý možno vykonať okamžite po návrate.
 • Karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.
 • Povinnosť karantény pre osobu, ktorá prišla zo zahraničia, neplatí, ak:
  • sa pri príchode na naše územie vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín
  • prichádza zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu a má pri sebe negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín s tým, že test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky.
  • má menej ako 18 rokov
  • prekonala COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
 • Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre:
  • osoby, ktoré majú menej ako 18 rokov
  • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
 • Karanténa neplatí pre zaočkovaných, ktorí prišli zo zahraničia alebo sú členovia spoločnej domácnosti (bez ohľadu na druh vakcíny):
  • V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
  • V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
  • V prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
  • V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

 

PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD Z ČERVENÝCH KRAJÍN

 • Platia pre ľudí, ktorí navštívili červené krajiny a nenavštívili žiadnu z čiernych krajín.
 • Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid
 • Nariaďuje sa povinná karanténa, ktorá sa skončí:
  • Bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa
  • Obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý možno vykonať najskôr na ôsmy deň po návrate.
 • Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
 • Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia. To neplatí pre tých, ktorí:
  • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
  • boli zaočkovaní
   • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
   • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
   • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
   • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.
 • Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.
 • Osoby, ktoré prišli z “červenej krajiny” a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu. Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré prišli zo zahraničia, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v červenej krajine a naopak.
 • Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie červenej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v červenej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.

PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD Z ČIERNYCH KRAJÍN

 • Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid/
 • Nariaďuje sa povinná karanténa, ktorá sa skončí:
  • Pri bezpríznakovom priebehu po 14 dňoch
  • Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
 • Najskôr na ôsmy deň sa vykoná RT-PCR testovanie; 14-dňovú karanténu však treba dodržať, aj keď je výsledok testu negatívny(!)
  • Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia. To neplatí pre tých, ktorí:
  • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
  • boli zaočkovaní
   • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
   • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
   • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
   • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.
 • Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.
 • Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v čiernej krajine a naopak.
 • Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie čiernej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v čiernej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.

Poznámka k lehotám: “Po zavŕšení” znamená, že najskôr musí uplynúť celá lehota. Ak teda uvádzame “po zavŕšení 21 dní”, za zaočkovaného sa osoba považuje najskôr na 22. deň.

Vyhlášku v plnom znení nájdete tu: http://bit.ly/cestovny-semafor_14-6-2021

- - Inzercia - -