Dnes je utorok, 26.október 2021, meniny má: Demeter
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Aktuálna situácia v súvislosti s koronavírusom na letisku v Sliači

júl 31, 2020 - 18:55
Rovnako, ako aj ostatné letiská na Slovensku, je Letisko Sliač, a.s. zasiahnuté dopadom šírenia koronavírusu a následnými opatreniami.
Foto: 

Zamestnanci letiska, technika a materiálne prostriedky sú pripravované tak, aby bola trvalo udržiavaná spôsobilosť na zabezpečovanie letov lietadiel na letecký prepravu nákladu a pošty, lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života, lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov, na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, na humanitárne účely, zdravotníckej záchrannej služby. 

Na Letisku Sliač, a.s. si aktuálna situácia vyžaduje opatrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Je dôležité častá dezinfekcia rúk a vyhýbanie sa blízkemu kontaktu osôb. Na letisku sú viditeľne nalepené piktogramy, na základe ktorých sa osoby vstupujúce do priestorov musia riadiť. V odletovej hale je prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov zabezpečená informovanosť pre cestujúcich. 

Pre cestujúcich sú výrazne označené rozostupy 2 metre. Vstup do letiskového terminálu je možný výhradne pre cestujúcich, členov posádky a letiskový personál. Sprievodným osobám je vstup do terminálu povolený za osobitných okolností (napr. osoby so zníženou pohyblivosťou, maloleté osoby bez sprievodu...). Cestujúcim odporúčame prísť na letisko v dostatočnom časovom predstihu (3 hodiny pred plánovaným odletom).

Aby sa zamedzilo vytváraniu radov pri nastupovaní do lietadla, bude vyhlasovaný obmedzený počet cestujúcich. Cestujúci musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty a tak zostať aj po celý čas letu. Z tejto povinnosti sú oslobodené deti do 3 rokov a osoby so závažnými poruchami autistického spektra. 

Cestujúcim pripomíname, že ochranné rúška je potrebné vymieňať po 4 hodinách nosenia, ak to výrobca neodporúča inak, alebo keď sú mokré, zašpinené. Odporúčame cestujúcim zabezpečiť si dostatočný počet ochranných rúšok po celú dobu trvania ich cesty. Na oddelení obchodného handlingu (v Check-in hale) má cestujúci v prípade potreby možnosť zakúpiť ochranné  rúško aj dezinfekčný gél. Zamestnanci letiska majú po celý čas prekryté horné dýchacie cesty, ochranné štíty, okuliare a rukavice. Každá osoba, ktorá vstupuje do priestorov letiska sa podrobí meraniu teploty. 

Letisko je vybavené piatimi čističkami vzduchu od spoločnosti Beewair, ktorá sa špecializuje na úpravu vzduchu, ktorý umožňuje dekontaminovať, vyčistiť vzduch a odstrániť pachy vo všetkých vnútorných priestoroch, bez použitia chemických prostriedkov. Cieľom je zaručiť lepšiu kvalitu vzduchu v interiéri a tým prispieť k väčšiemu komfortu a ochrane zdravia ľudí nachádzajúcich sa v daných priestoroch. 

Každé lietadlo bude zabezpečené upratovaním a dezinfekciou. V prípade, že by sa na letisku vyskytla osoba, s podozrením infikovania COVID-19, sú zamestnanci preškolení a táto situácia sa ďalej spracúva na základe pokynov. Bude vyhlásená pohotovosť, priestor sa zaistí do príchodu zdravotníckych inštitúcií.

Zároveň v čase spracovania článku sú povolené lety s miestom vzletu na území Austrálie, Rakúska, Belgicka, Bulharska, Číny, Chorvátska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Faerských ostrovov, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Islandu, Írska, Talianska, Japonska, Lotyšska, Lichtenštajnska, Litvy, Maďarska, Malty, Monaka, Čiernej hory, Holandska, Nového Zélandu, Nórska, Poľska, Kórejskej republiky, Slovinska, Španielska, alebo Švajčiarska a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky. 

Aktuálne Letisko Sliač nevybavuje žiadne charterové lety na základe informácií a koordinácii plánovaných letov od leteckých dopravcov a epidemiologických opatrení, ktoré sa dynamicky vyvíjajú. Letisko Sliač vybavuje súkromné lety a cargo dopravu.

 

- - Inzercia - -