Dnes je sobota, 27.november 2021, meniny má: Milan
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Rozhovor s riaditeľom súkromnej základnej umeleckej školy

máj 18, 2020 - 14:00
"Na konci sa nás nebude nikto pýtať čo sme spravili, ale s akou láskou sme to spravili" povedal Ing. arch. Jozef Baláž, PhD, riaditeľ SZUŠ na Osloboditeľskej ulici v Bratislave. Škola poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. V škole sa nevyučuje od 9. marca a nádej sa momentálne vkladá do mesiaca jún.
Foto: 

Ako prežíva situáciu s koronavírusom vaša škola a ako pedagógovia?

Myslím, že vcelku pokojne oproti tomu, ako sa táto kríza javí a prezentuje naokolo. Náš pedagogický kolektív je pomerne mladý a veľmi rýchlo sme sa snažili prispôsobiť našu prácu okolnostiam a podmienkam, ktoré vznikli po zatvorení škôl. Na našich učiteľov som naozaj hrdý a ďakujem im za ich snahu ostať v rámci možností "blízko" svojim žiakom aj rodičom. To bol aj kľúčový moment pre spustenie digitálnej výučby.

Vidíte nejaké časové obdobie ako reálne, že by sa mohli školy otvoriť?

V súčasnosti je veľmi pravdepodobné, že sa podarí otvoriť škôlky a 1.stupeň základných škôl. Podľa doterajšieho vývoja očakávam, že v júni sa školy minimálne v spomínanom rozsahu otvoria, čo má určite veľký význam najmä pre pracujúcich rodičov.  Budeme pozorne sledovať usmernenia týkajúce sa možností výučby na základných umeleckých školách, nakoľko máme širší záber žiakov - od prípravky (škôlkari), cez žiakov 1. a 2. stupňa až po stredoškolákov (resp. máme aj štúdium pre dospelých).

 Akým spôsobom ste riešili školné?

Zo začiatku sme si mysleli, že škola bude zatvorená 1 - 2 týždne. Až neskôr sme si uvedomili, že je to nereálna predstava a začali sme sa zaoberať myšlienkou na úpravu školného. Nie je spravodlivé, aby rodičia platili za službu, ktorú nedostanú v dohodnutom rozsahu a kvalite. Nakoľko sme už mali aj viacero žiadostí o vrátenie alebo prehodnotenie výšky školného, rozhodli sme sa ponúknuť rodičom dve možnosti: pokračovať v štúdiu digitálnou formou, alebo nezúčastňovať sa digitálnej výučby. V závislosti od výberu rodiča bola stanovená aj znížená výška školného, čím sme chceli docieliť na jednej strane ústretovosť voči rodičom (keďže zatvorenie školy bolo z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR) a na druhej strane nestratiť celé školné za 2. polrok. Aj v tejto situácii chcem pekne poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa zachovali naozaj veľmi šľachetne, keď mnohí nielenže pokračovali v štúdiu digitálnou formou, ale nám aj nechali finančný príspevok v pôvodnej výške školného. 

Ako nakladáte s nadobudnutým voľným časom?

Niekedy mám pocit, že toho voľného času mám menej ako predtým. Predsa len práca z domu nie je vždy ideálna, pokiaľ zároveň musíte riešiť aktuálne potreby svojich detí. Na druhej strane je to super, že môžem tráviť viac času so svojou rodinou. Ale nájdem si čas aj na ďalšie vzdelávanie (využívam najmä formy webinárov či on-line školení), pracujem na príprave grantov a okrem nevyhnutnej školskej operatívy sa venujem aj poriadku vo vnútorných predpisoch a smerniciach.  V neposlednom rade sledujem aj aktuálne politické a spoločenské dianie, najmä vo vzťahu k novej legislatíve, štátnej pomoci atď.

Udiali sa vo vašej funkcii výrazné zmeny po tejto udalosti? Ak áno, aké?

Viac si musím dávať pozor na denný harmonogram. Často-krát akoby deň stratil svoj rytmus, pretože môžem prácu prakticky kedykoľvek začať aj skončiť. Tie najpodstatnejšie zmeny sa však dejú na duchovnej úrovni. Silno vnímam nielen u seba, ale aj v mojom okolí (nielen rodinnom), že ľudia sú nútení zastaviť a pýtať sa. Veľa sa pýtať a hlavne pýtať sa seba samých. Tie otázky smerujú k zmyslu života, k hodnoteniu doterajšieho života ako aj k tomu, čo život prinesie po skončení tejto pandémie. A tieto hlbšie zamyslenia väčšinou dovedú človeka transformovať tieto otázky na formu: „Čo ja môžem priniesť životu, aby mal väčší a hlbší zmysel?“ Strach zo straty zdravia či života odkryl ľudskú krehkosť a pominuteľnosť a tým aj „odsúdil“ všetko bezcenné zháňanie sa za pozemskými pseudo-hodnotami. 

Boli ste nútení robiť aj nejaké veľké zmeny po vypuknutí pandémie?

Najmä pracovné. Aj doteraz som síce žil silne previazaný s digitálnym svetom a moja práca sa okrem "živého" kontaktu s ľuďmi týkala práve administratívnych činností, avšak po zatvorení škôl a takmer všetkých prevádzok sa to spojenie so svetom cez internet ešte zintenzívnil. Stratil som veľmi veľa osobných kontaktov s ľuďmi a naozaj si neviem predstaviť, ako by som to znášal, keby neexistovali telefóny a internet. Ten "živý" ľudský kontakt síce nedokážete ani zďaleka nahradiť na 100%, ale rozhodne je to lepšie, ako keby ste s tými ľuďmi nemohli nijakým spôsobom komunikovať.

Čo by ste radi odkázali čitateľkám a čitateľom ženského webu?

Možno len povzbudenie pre všetkých, ktorí túto pandémiu neznášajú zrovna najľahšie. Nech veria, že hoci slnko teraz nevidia pre mraky ktoré ho zakrývajú, aj tie mraky raz zmiznú a slnko bude opäť svietiť. Nech si nedajú vziať pokoj duše médiami, ktoré vo veľkej miere len využívajú možnosť viac zarobiť na strachu ľudí a bez akejkoľvek zodpovednosti šíria strach a manipulujú s verejnou mienkou (česť výnimkám). A napokon nech skúsia využiť tento čas, aby sa posunuli dopredu. Nielen v oblasti odbornej či  pracovnej, ale najmä v tej ľudskej a duchovnej. Pretože na konci sa nás nebude nikto pýtať čo sme spravili, ale s akou láskou sme to spravili...

- - Inzercia - -