Dnes je sobota, 03.december 2022, meniny má: Oldrich
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Poslanci budú rokovať o spojení druhého kola prezidentských volieb s voľbami do EP

september 23, 2022 - 12:16
Zosúladením termínu konania druhého kola prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu sa budú zaoberať poslanci Národnej rady SR (NR SR) na svojom dnešnom zasadnutí.
Foto: 

Podľa vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava SR, by mal predseda parlamentu po novom vyhlásiť termín prezidentských volieb tak, aby sa prvé kolo uskutočnilo najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta a nie 60 dní, ako je tomu v súčasnosti. „Zámerom pripravenej novelizácie volebných procesov je okrem iného zosúladenie termínov konania volieb do Európskeho parlamentu a druhého kola voľby prezidenta SR tak, aby sa konali v rovnaký deň a v rovnakom čase, keďže obe voľby sa budú konať v roku 2024 a pri oboch voľbách zvolení kandidáti získavajú volebný mandát na rovnaké obdobie piatich rokov,“ uvádza rezort vnútra. Voliči by tak nemuseli chodiť dvakrát k volebným urnám. Zmeny ústavy by v prípade schválenia parlamentom mali nadobudnúť účinnosť 1. marca 2023.

Ministerstvo vnútra SR je ústredným orgánom štátnej správy príslušným na uznanie cestovných dokladov iných štátov sveta. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, o ktorej budú hlasovať poslanci. Doteraz táto kompetencia podľa rezortu nebola jasne stanovená, pričom ju bolo potrebné vymedziť vzhľadom na navrhované zavedenie európskeho zoznamu cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc Európskej únie. Novela deklaruje, že štátny príslušník tretej krajiny v prípade vyhostenia alebo návratu do krajiny pôvodu, tranzitu alebo ktorejkoľvek tretej krajiny, nebude potrebovať na opustenie SR platný cestovný doklad. Zavádza tiež pravidlo, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt za účelom zamestnania, si nemôže podať žiadosť o zmenu účelu pobytu za účelom podnikania do jedného roka od udelenia pobytu. V prípade odobrenia parlamentom nadobudnú zmeny účinnosť v januári 2023.

Poslanci dnes budú rokovať aj o návrhu novely zákona o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorá prináša úpravy dôvodov zaradenia príslušníkov mimo činnej štátnej služby, napríklad z dôvodu vyslania príslušníka do zahraničia či straty psychickej spôsobilosti na výkon doterajšej funkcie. Navrhuje tiež, aby vybraní príslušníci boli povinní „v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania a regenerácie telesného a duševného zdravia“ absolvovať rekondičný pobyt v trvaní 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Po schválení parlamentom vstúpi do platnosti od 1. januára 2023.

- - Inzercia - -