Dnes je nedeľa, 25.september 2022, meniny má: Vladislav, Vladislava
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Otec: Pevný bod v živote dcéry

jún 10, 2018 - 07:33
Rodičia sú v živote dieťaťa tie najdôležitejšie osoby. Rodina dieťa vychováva, formuje, vštepuje mu základné hodnoty a v neposlednom rade buduje v dieťati pocit sebadôvery a vlastnej ceny. Napriek tomu, že každý z rodičov zohráva v tomto procese nezastupiteľnú úlohu, mimoriadnu pozornosť si zaslúži vzťah „otec- dcéra“. Jeho kvalita dokáže život dievčaťa a následne aj dospelej ženy ovplyvniť viac ako si myslíte.
Foto: 

Úloha otca

Muž je vo vzťahu k svojím deťom v odlišnom postavení ako matka. Na rozdiel od nej totiž nemá možnosť dieťa intenzívnejšie vnímať v priebehu tehotenstva a jeho „kariéra otca“ tak začína až samotným narodením dieťa. Bolo by však chybou myslieť si, že táto rodičovská úloha je menej dôležitá. Naopak, mnohí psychológovia sa zhodujú, že otec je pre správny rozvoj dieťaťa nepostrádateľný. „Otec má byť pre dieťa vzorom, nositeľom cieľov a úloh do života. Mal by tak vytvárať pre dieťa model ako zvíťaziť so sebou samým prostredníctvom pevnej vôle a budovať u detí disciplínu a sebakritickosť. Otec učí deti uznať práva ostatných ľudí, správne odhadovať svoje možnosti a schopnosti. Takéto deti spoliehajú sami na seba a dôverujú si, “ komentuje psychologička a odborná garantka Projektu sebadôvery Dove Mária Tóthová Šimčáková.

Otcovstvo by malo byť preto charakterizované predovšetkým dobrým vzťahom s otcom. Ten znamená spoločné trávenie času, dôveru dieťa voči otcovi a jeho presvedčenie, že sa môže na rodiča vždy spoľahnúť. Dôležitá je však tiež autorita otca určujúca hranice, ktoré dieťa nemôže prekročiť. Kombinácia vyššie zmienených faktorov je základným predpokladom harmonického rozvoja detskej osobnosti.

Otec a dcéra

Výroky – „Aký otec, taký syn“ či „Aká matka, taká Katka“, akoby predpovedali, že dcéra detí vlastnosti po matke a syn naopak po otcovi. To, že to nie je úplne pravda demonštruje aj psychologička Tóthová- Šimčáková: „Predovšetkým v puberte sa mama stáva osobou s ktorou sa dospievajúce dievča porovnáva a z jej postoja k sebe samej si vytvára aj svoj obraz. To však neznamená menšiu dôležitosť otca v živote dievčaťa. Naopak to, aký si dcéra vybuduje v detstve vzťah s otcom ju bude sprevádzať pravdepodobne celý život“.

Zatiaľ čo matka slúži ako zdroj identifikácie dievčaťa, otec je akýmsi zrkadlom, od ktorého sa dcéra učí vzťahu k opačnému pohlaviu. Prostredníctvom otca si dcéra taktiež uvedomuje hodnotu svojho ženstva a utvára si vnútorné predstavy o budúcom partnerovi. Pokiaľ je otec pozorný, empatický a spoľahlivý, tak je vysoko pravdepodobné, že to isté bude dcéra vyžadovať aj od ostatných mužov. Naopak pokiaľ sa otec chová neúctivo a agresívne, tak môže dcéra trpieť pocitmi menejcennosti a dokonca považovať takéto prejavy partnera za normálne.

Otec ako zdroj sebadôvery dievčaťa

Sebaúcta je jeden zo základných faktorov ovplyvňujúcich naše citové vzťahy. Bez pozitívneho postoja k sebe samému sa len ťažko nadväzujú zdravé vzťahy s druhými. Nie je prekvapením, že kľúčovú úlohu pri budovaniu sebaúcty zohrávajú práve rodičia. Ich láska a absolútne prijatie tvoria základ, na ktorom si dieťa buduje pocit vlastnej hodnoty. V prípade dievčaťa je veľmi dôležité prijatie práve z otcovej strany. To napomáha dcére veriť vo vlastnú atraktivitu a úspešne budovanie sebadôvery. Ide o jednoduchý princíp. Ak muž dokáže svoju dcéru pochváliť, vyzdvihnúť jej prednosti, tak pravdepodobne z dievčaťa vyrastie žena, ktorá verí vo vlastné schopnosti. Práve od otcov teda vo veľkej miere závisí aký vzťah bude mať dievča k sebe samej. Je to však náročná úloha a preto nie je hanbou poradiť sa. Jednou z možností je napríklad príručka „Sama sebou“ či návšteva odborníka.

Čo ak otec chýba

Čo sa však stane ak otec svoju úlohu neplní alebo v rodine chýba úplne? Jedným zo scenárov sú pochybnosti dievčaťa o jej samotnej schopnosti nadviazať rodinný život. Často pociťuje vnútornú zlosť na otca za to, že ju opustil a sklamanie v láske za jasný dôkaz nespoľahlivosti všetkých mužov. Absenciu mužského vzoru si však môže kompenzovať rôznymi spôsobmi. Ženy vyrastajúce bez otca často začínajú s intímnym životom skôr ako ich rovesníčky, prípadne častejšie striedajú sexuálnych partnerov. Výnimkou nie je ani strach viazať sa, obavy z opustenia či extrémna neistota vo vzťahoch. Nemusí to však platiť absolútne. Tak ako tvrdí psychologička Tóthová- Šimčáková: „Kvalitný mužský vzor v podobe starého otca, strýka, či iných blízkych príbuzných môžu dievčaťu nahradiť otca pri vytváraní si obrazu o opačnom pohlaví“.

- - Inzercia - -